Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FRUX-SOLIS.PL

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Działalność serwisu jest oparta na sprzedaży produktów tradycyjnych oraz naturalnych zamieszczonych w Sklepie Internetowym pod adresem www.frux-solis.pl, przez firmę: FRUX SOLIS, Małgorzata Solis, Mikołajówka 11, 23-250 Urzędów, NIP 715 149 93 43, REGON 060589718.
2. Klient sklepu internetowego (odwiedzający witrynę) składa zamówienie, które rozumiane jest jako oferta zawarcia umowy kupna (art. 66 kodeksu cywilnego) – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Świadczenie usług przez FRUX SOLIS za pośrednictwem Witryny następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie zostanie utrzymana na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązany jest za każdym razem, przed skorzystaniem z usług oferowanych w Witrynie, do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystanie z usług oferowanych przez witrynę jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

§ 2 ZAMÓWIENIA

1. Sprzedaż produktów w sklepie internetowym jest sprzedażą wysyłkową.
2. Zamówienia on-line przyjmowane są przez nasz sklep 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji należy poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować zamówienie wciskając przycisk „Złóż zamówienie”. W przeciwnym razie zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
4. Termin realizacji zamówienia wynosi 48 godzin i jest liczony w przypadku zamówień:
– z formą zapłaty za pobraniem – od momentu potwierdzenia zamówienia,

– z formą zapłaty przelewem od momentu zaksięgowania danej kwoty na naszym koncie.
5. Do terminu realizacji zamówienia nie wlicza się świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
7. Informacje o brakach , bądź o wydłużonym czasie realizacji zamówienia, będą przekazywane Klientowi niezwłocznie.
8. W przypadku rezygnacji Kupującego, kwota wpłacona za zamówienie na konto sklepu zostaje zwrócona niezwłocznie od chwili uzyskania od zamawiającego informacji z danymi potrzebnymi do wykonania przelewu.

§ 3 DOSTAWA

1.    Towar zamówiony w sklepie internetowym frux-solis.pl dostarcza firma kurierska lub Poczta Polska, wg obowiązującego cennika.
2.    Na czas dostarczenia zamówionego towaru do Klienta składa się:
a.    W przypadku towarów dostępnych na zamówienie – czas oczekiwania na realizację zamówienia u producenta – o czasie tym Klient zostanie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego.
b.    Czas realizacji zamówienia – kompletowanie przesyłki, oczekiwanie na zaksięgowanie płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki.
c.    Czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską/Pocztę Polską.
3.      W chwili wysłania paczki, Klient otrzymuje informację mailem o jej nadaniu przez Sklep.
4.      W przypadku zamówień z opcją odbioru osobistego, pracownik sklepu internetowego skontaktuje się z Klientem, w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru. Odbioru osobistego można dokonać placówce stacjonarnej FRUX -SOLIS.

 

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje należy składać drogą mailową na adres kontakt@frux-solis.pl, w e-mailu należy zawrzeć informacje takie jak:

– numer zamówienia,
– telefon kontaktowy,
– powód reklamacji.
2. Składając reklamację należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu.
3. W ciągu 24h od otrzymania reklamacji, pracownicy Biura Obsługi Klienta skontaktują się z Kupującym.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ustawowym terminie.
5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony, a jeśli będzie to niemożliwe Sklep zwróci klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje inne dostępne w sklepie produkty.

 

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu, są przetwarzane przez FRUX –SOLIS, Małgorzata Solis, Mikołajówka 11,23-250 Urzędów, wyłącznie za ich zgodą złożoną w odrębnym oświadczeniu.

2. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a. Realizacji umowy,
b. Wysłania zamówienia,
c. informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez nasz sklep, jeżeli klient złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie w/w informacji.
3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
4. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego frux-solis.pl, jest powszechnie dostępny na stronie www.frux-solis.pl
2. Zawartość strony internetowej www.frux-solis.pl jest objęta ochroną praw autorskich.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy:
– Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
– Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
– Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);
– Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.)
– Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Unia Europejska Logo Program Leader Logo LGD Ziemi Kraśnickiej Logo Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Logo

Fotograf Lublin

Poczta Webmail